Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Lex.bg - Закони, положення, Конституція, кодекси, Державний бюлетень, Положення про виконання

Пром. SG. шт. 105 від 19 грудня 2014 року , rev. SG. шт. 42 від 9 червня 2015 року , rev. SG. шт. 44 від 16 червня 2015 року

МІНІСТЕРСЬКА РАДА

POSTANG:

Єдина стаття. (1) Визначає з 1 січня 2015 року нову мінімальну місячну заробітну плату для країни у розмірі 360 грн. І мінімальну погодинну зарплату в розмірі 2,20 грн. За звичайний робочий час 8 годин і 5-денний робочий тиждень.

(2) Визначає з 1 липня 2015 року нову мінімальну місячну зарплату для країни в розмірі 380 левів та мінімальну погодинну зарплату у розмірі 2,21 лева для нормального робочого часу 8 годин та 5-денного робочого тижня.

(3) Розмір мінімальної місячної заробітної плати за п. 1 і 2 встановлюються на повний робочий місяць.

§ 1. Необхідні кошти для виконання Указу надаються в межах коштів, наданих організаціями відповідно до п. 1 п. 5 додаткових положень Закону про державні фінанси.

§ 2. У ст. 1, пункт. 4 Указу № 66 Ради Міністрів 1996 року про кадрове забезпечення окремих видів діяльності в бюджетних організаціях (опубліковано, Державний бюлетень № 29 від 1996 року, змінено та доповнено - ДВ, № 76 та 92 від 1997 р.) , № 5, 1999, випуск 53, 2000, випуск 100, 2005, випуск 14, 2008, випуск 4, 2009, випуск 51, 91 та 93, 2011 (Виправлені - ДВ, №№ ​​49, 80 і 103 від 2012 р., № 17, 53, 80, 97 і 110 від 2013 р. І № 2 від 2014 р.) Слова "340 лв." замінити на "з 1 січня 2015 року - 360 левів, а з 1 липня 2015 року - 380 левів".

§ 3. До прийняття Національного плану дій з працевлаштування на 2015 рік заробітна плата, субсидована державним бюджетом для працівників з мінімальною заробітною платою за програмами та заходами з працевлаштування за Законом про заохочення зайнятості, визначається з 1 січня 2015 року 360 грн. За повний робочий місяць на восьмигодинний робочий день і 2,20 грн. За погодинну зарплату.

§ 4. Указ приймається на підставі ст. 244, п. 1 КЗпП.