Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Банківські метали

Банківські метали (Banking Metals) -  золото  ,  срібло  ,  платина  , Метали платинової групи (осмій, іридій,  паладій  , Рутеній, родій), доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також  монети  , Виготовлені з дорогоцінних металів Банківські метали (Banking Metals) - золото , срібло , платина , Метали платинової групи (осмій, іридій, паладій , Рутеній, родій), доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети , Виготовлені з дорогоцінних металів. До металів платинової групи відносяться осмій, іридій, паладій, рутеній, родій, проте враховується тільки паладій.

Високими пробами банківських металів в злитках і порошках є проби не нижче:

 • для золота - 995,0;
 • для срібла - 999,0;
 • для платини і паладію - 999,5.

Монети, виготовлені з дорогоцінних металів - це вітчизняні монети з пробами не нижче:

 • для золота - 995,
 • для срібла - 999,
 • для платини і паладію - 999,5,

які не є законним засобом платежу на території України, і іноземні монети з пробами не нижче:

 • для золота - 900,
 • для срібла - 925,
 • для платини і паладію - 999.

стандартні злитки - це злитки банківських металів, які відповідають стандартам якості, прийнятим Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів та учасниками Лондонського ринку платини та паладію, або технічним умовам ГОСТ 28058-89, ГОСТ 28595-90, ГОСТ 12341-81, ГОСТ 12340-81, прийнятими Міждержавним радою по стандартизації, метрології та сертифікації. Мірні злитки - злитки банківських металів масою 1 кг і менше, проба яких становить не менше 999,9 для золота, 999 - для срібла, 999,5 - для платини і паладію.

Порошок банківських металів - це золото, срібло, платина і паладій у вигляді порошкоподібної субстанції з вмістом хімічно чистого основного дорогоцінного металу для золота - не менше 99,99%, для срібла - не менше 99,9%, для платини і паладію - не менше 99,95% лігатурної маси порошку, упаковані в скляні ампули або пластмасові банки з маркуванням визнаного виробника.

Маса в лігатурі (лігатурної маси) - фактична загальна маса сплаву або порошку, яка містить дорогоцінний метал. Маса металу в чистоті (хімічно чистого металу) - це фактичний вміст основного дорогоцінного металу в сплаві або порошку.

Сертифікат якості банківського металу - офіційний штамп (клеймо, товарний знак) визнаного виробника або письмовий документ виробника, що засвідчує пробу банківського металу та ідентифікує назву визнаного виробника або виробника.

визнані виробники - афінажні компанії - визнані постачальники на Лондонський ринок дорогоцінних металів, які внесені до спеціального списку афінажних компаній, зареєстрованих Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA), або до списку афінажних компаній, які є учасниками Лондонського ринку платини та паладію (LPPM). Виробники - афінажні підприємства України, які здійснюють афінаж дорогоцінних металів з виготовленням зливків банківських металів, але не належать до визнаних виробникам.

Афінаж дорогоцінних металів - це металургійний процес одержання дорогоцінних металів високої чистоти шляхом відділення від них забруднюючих домішок. Афінаж банківських металів здійснюється на спеціалізованих підприємствах, які мають на це спеціальні дозволи.

Операції з банківськими металами і їх облік здійснюються окремо по кожному виду банківського металу (золото, срібло, платина і паладій), а саме:

 1. золото в стандартних зливках - в кількісних одиницях маси хімічно чистого металу, золото в мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу;
 2. срібло в стандартних і мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу;
 3. платина і паладій в стандартних і мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу;
 4. золото, срібло, платина і паладій в монетах, проби яких відповідають або перевищують проби, встановлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях лігатурної маси металу, а проби яких нижчі, ніж установлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях маси хімічно чистого металу.

Використання злитків і порошків банківських металів як засобу обігу і засоби платежу , Крім сплати відсотків в банківських металах, не допускається.

Банківські метали відносять до валютних цінностей і вони є об'єктом купівлі-продажу на валютному ринку . З метою врахування операцій, здійснюваних з банківськими металами, уповноважені банки можуть відкривати своїм клієнтам металеві рахунки . Поширеною стала практика випуску монет з дорогоцінних металів і продаж банківських металів фізичним особам в злитках різної ваги, починаючи з 1 м

Згідно зі світовою практикою вага банківських металів визначається в тройських унціях . В Україні вага унції встановлений на рівні 31,1034807 грама. Національний банк України регулярно встановлює офіційні (облікові) ставки банківських металів в розрахунку за 10 унцій.

(Див. Золотий запас України , Золотовалютні резерви , Знеособлені металеві рахунки ).